Debates

Det brenner et blått lys for Bergen


Bergen er anerkjent som Norges kulturby nummer én, som byen der ting skjer, byen som har fingeren på pulsen.

Av Anders Beyer m.fl.

Bergen kommune har gjennom årtier understreket viljen til å bygge opp under denne posisjonen og satse på kultur. I BKs Kunstplan for perioden 2008 til 2017, enstemmig vedtatt av bystyret, er målet definert slik: Bergen skal være Nordens mest spennende og nyskapende kulturby i 2017.

Det er et ambisiøst mål. Det krever at byen har et kunstmiljø som er framoverlent, modig, utfordrende og utforskende. Det krever kunstnere og kunstinstitusjoner som setter seg høye mål, som produserer og presenterer kunst av høyeste kvalitet.

Det krever et kunstmiljø med internasjonal gjenklang og anerkjennelse. Det har Bergen. Men om Bergen ikke skal miste momentum, må det finnes akseptable arbeidsvilkår for disse kunstnerne og kunstinstitusjonene. Det er derfor neppe tilfeldig at bystyret i behandling av den rullerte Kunstplanen i november 2013, enstemmig stilte seg bak to merknader:

Bystyret understreker viktigheten av at Carte Blanche, som nasjonalt kompani for samtidsdans, får på plass egnede produksjons- og visningslokaler i Bergen. Bystyret vil understreke at det er mellom dei aller høgste prioriterte oppgåver å raskt sikre BIT-Teatergarasjen og deira leietakar, det internasjonalt kjente dansekompaniet Carte Blanche, ein ny fast tilhalds- og framføringsstad. Dei to institusjonane har vore utan fast tilhald sia 2008, og det er difor på høg tid med å få starta bygginga av den nye Teater­garasjen.

Bergens politikere og byens befolkning vet at for å kunne smykke seg med tittelen Norges kulturby nummer én, må byen ha noe unikt, noe ingen andre byer har. Ingen andre har Norges nasjonale kompani for samtidsdans – en scenekunstinstitusjon som viser 1/3 av sine forestillinger på store scener og for fulle hus i byer som Paris og New York.

Ingen andre byer har et programmerende teater med årlig sesongprogram, festivaler for samtidsdans og samtidsteater og mellom 50.000 og 75.000 publikummere årlig på scener over hele verden. Ingen andre byer har Carte Blanche og BIT Teatergarasjen.

Dersom disse to institusjonene ikke snarest får tilfredsstillende arbeids-, produksjons- og visningsvilkår, kan man risikere at Carte Blanche forsvinner for godt fra byen og BIT Teatergarasjen langsomt forvitrer.

Og nå brenner det blå lyset.

Etter rivning av Teatergarasjen i 2008 har både BIT Teatergarasjen og Carte Blanche stått uten scene i Bergen. Det er den andre scenen Bergen har mistet de siste 15 årene. Carte Blanche flyttet fra Danseteateret i Sigurdsgate til Studio Bergen i Nøstegaten i 2003, og inngikk en leiekontrakt på 10 år, med ytterligere fem års opsjon. I mer enn ett år forhandlet selskapet med huseier for å forlenge leiekontrakten utover 2018.

Men styret i J. Berstad eiendom A/S sa nei. De ønsker å stå fritt til å utvikle tomten i sin helhet. Og det er fullt forståelig – men det betyr at fra 2019 har Carte Blanche heller ikke produksjonslokaler. Den midlertidige scenen i Studio Bergen – som både Carte Blanche og BIT Teatergarasjen har brukt som en nødløsning siden 2008 – blir også borte.

Om nye lokaler ikke kommer på plass i tide – kan Carte Blanche bli nødt til å banke på døren hos en annen by for å kunne fortsette å produsere og vise danseforestillinger. Langsiktige og forutsigbare produksjons- og presentasjonslokaler for kunstinstitusjoner er et offentlig ansvar.

Sentralbadet ligger der, klart til å bli tatt i bruk. Bygget har vært felleseie i generasjoner. Mulighetsstudien har vist at huset kan romme både Carte Blanche og BIT Teatergarasjen under samme tak – med lokaler også til prøverom for Den Nationale Scene. Noen bedre lokalisering finnes neppe. Det er en gave for en by å ha et slikt hus og kunne bruke det til å løse flere problemstillinger samtidig.

Signaleffekten med å bruke bygget til byens mest markante scenekunstinstitusjoner er formidabel. Et scenekunsthus, midt i kulturaksen, viet samtidskunsten, understreker at målet om å være Nordens mest spennende og nyskapende kulturby ikke er tomme floskler, men uttrykker en enstemmig og handlekraftig vilje.

Vi har forståelse for Bergen kommunes vanskelige økonomiske situasjon, og er derfor glade for at staten har signalisert ønske om å bidra til å finne en løsning.

Det er derfor gledelig at Byrådet nå har valgt å utsette salget av Sentralbadet, slik at prosjektet kan få den grundige gjennomgangen og utredningen det fortjener.

Det er nå det gjelder.

HOOMAN SHARIFI, CARTE BLANCHE
TONE TJEMSLAND, CARTE BLANCHE
SVEN ÅGE BIRKELAND, BIT TEATERGARASJEN
ANDERS BEYER, FESTSPILLENE I BERGEN
AGNETE G. HAALAND, DEN NATIONALE SCENE
GERT ATLE GUNDERSEN, GRIEGHALLEN
BERNT BAUGE, BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER
JON TVILDE, USF
MARTIN CLAK, BERGEN KUNSTHALL
MARY MILLER, BERGEN NASJONALE OPERA
ATLE MARØEN, HORDALAND TEATER
TRUDE BRUKET, BIT ENSEMBLE
OLE TOBIAS LINDEBERG, OSEANA
IVAR CHELSOM VOGT, KULTUR VEST

Debattinnlegg publisert i Bergens Tidende 25. april 2015.