Debates

Satsing i verdikjeden


I mye av vårt utdanningssamfunn er møtepunktene mellom det profesjonelle musikkliv og yngre talenter sporadisk, skriver Festspillene i Bergen, Oslo-Filharmonien og Barratt Due. De har fått 25 millioner private kroner til talentprogrammet Crescendo.
Nikita Khnykin. Foto: Thor Brødreskift.

Av Anders Beyer, Ingrid Røynesdal og Stephan Barratt-Due

For å kunne oppnå et internasjonalt nivå innen klassisk musikk, må et ungt talent fra ung alder nedlegge flere timers daglig arbeid. To viktige faktorer er grunnleggende for den musikalske utviklingen: 1) nærkontakt med fremragende utøvere som tillater talentet å strekke seg, og 2) å være i samspill og innordne seg en gruppes klang, og oppleve kunstneriske resultater som overgår eget individuelle nivå. På denne måten bevisstgjør og justerer man sitt eget nivå inn i en større sammenheng.

Læring over generasjoner

Mester- og svenntradisjonen har gjennom musikkhistorien vært den viktigste bærebjelken i formidling av utøvende instrumental kunnskap, interpretasjon og erfaring, fra eldre til yngre og fra generasjon til generasjon. Utvikling skjer på forskjellig tid hos den enkelte utøver, noen blomstrer tidlig, andre senere.

Et apparat som har til hensikt å legge til rette for talentutvikling må derfor sy individuelle opplegg, avhengig av talentenes nivå, modenhet og utviklingstakt, og kan ikke generaliseres til aldersbetingede undervisningsmoduler.

Robust underskog

I mye av vårt gjennomregulerte opplærings- og utdanningssamfunn er møtepunktene mellom det profesjonelle musikkliv og yngre talenter sporadiske og lite gjensidig forpliktende. Det profesjonelle musikklivet er siste ledd i en verdikjede som begynner med opplæring videre til talentutvikling og utdanning. Helheten i denne kjeden er avhengig av hver enkelt aktør og bør ivaretas med en bevissthet om felles ansvar i alle ledd.

Dette er utgangspunktet for prosjektet Crescendo, initiert av Festspillene i Bergen, og med form som et samarbeid mellom FiB, og Barratt Due musikkinstitutt og Oslo-Filharmonien. Crescendo knytter de fremste unge norske musikktalentene sammen med det ypperste av profesjonelle utøvere i norsk og internasjonalt musikkliv. Målet er å bidra til å sikre en robust underskog til et musikkliv i Norge, som i stadig større grad er del av et internasjonalt – og svært kompetitivt marked. Crescendo er flerårig og har en startkapital på 25 millioner kroner gjennom bidrag fra fra Bettina Ford Jebsen, Hans Peter Jebsen, Trond Mohn og Sparebankstiftelsen DNB.

Stephan Barratt-Due, Ingrid Røynesdal og Kåre Rommetveit Foto: Thor Brødreskift
Stephan Barratt-Due, Ingrid Røynesdal og Kåre Rommetveit på lanseringen til Crescendo. Foto: Thor Brødreskift
Topptalentene

I 2016 vil unge solisttalenter møte internasjonale topputøvere som bl.a. Leif Ove Andsnes og Janine Jansen (i 2016) som mentorer – i samspill, coaching og konserter – under nettopp Festspillene. I Oslo får de samme solistene mulighet til samarbeid med OFO, inkludert nær kontakt med noen av orkesterets internasjonale toppdirigenter. Målet er at mentorer og topptalenter, gjennom personlige møter og felles konsertopplevelser, utvikler en nærhet som bidrar til å styrke talentenes selvbevissthet og personlige kunstneriske identitet.

Talentbredden

Crescendo har også til hensikt å løfte bredere. Under Festspillene i Bergen vil også noen av landets fremste yngre kammerensembler møte utøvere fra internasjonale ensembler i konserter og samspill. Enda bredere vil prosjektet «Ung Filharmoni» favne, som vil være et orkester i identisk størrelse med Oslo-Filharmonien, med de fremste yngre talentene fra hele Norge opp til rundt tjue år. Tanken er at disse skal årlig spille side om side med Oslo-Filharmonien i et større symfonisk verk. Slik får et nokså bredt sjikt av de unge musikerne også sin individuelle mentor i OFO.

Nytt nivå

Kvaliteten i norsk musikkliv er – som i idrett, i næringsliv eller ellers i samfunnet – avhengig av at vi våger å bevisst satse på dem som vil mest, og som har det største potensialet. Musikk kjenner jo vi vet ingen aldersgrenser – kun grader av kvalitet. Med Crescendo – som trolig er en av de største private investeringene som er gjort i norsk musikkliv — har vi nå mulighet til å løfte en bevissthet omkring talentsatsning til et nytt nivå.

Anders Beyer, direktør, Festspillene i Bergen

Stephan Barratt-Due, rektor og kunstnerisk leder, Barratt Due musikkinstitutt

Ingrid Røynesdal, administrerende direktør, Oslo-Fiharmonien