Books

Musik i Norden


Hovedredaktør: Greger Andersson

Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie nr 85 1997

Artikler af: Gregor Andersson, Gunnar Broberg, John Bergsagel, Cajsa S. Lund, Harald Herresthal, Erik Kjellberg, Fabian Dahlström, Bjørn Aksdal, Ann-Mari Häggman, Martin Tegen, Arvid Vollsnes, Alf Björnberg, Leif Johsson, Bo Wallner, Jens Brincker, Søren Møller Sørensen, Anders Beyer, Heinrich W. Schwab.

”Syftet med detta samnordiska musikhistorieprojekt, som spänner från forntiden fram till nutiden, har varit att förutsättningslöst frilägga de strukturer som kan sägas konstituera Norden som en musikregion … Musik i Norden är i första hand avsedd at vara en läsarvänlig, rikt illustrerad musikhistoriebok för en kultur- og musikintressarad allmänhet.”

Les Anders Beyers artikel ”Drömmen om en gemenskap” her