Speeches

Kjell Pahr-Iversen 80 år


Tale til Kjell Pahr-Iversen i Stavanger Konserthus

Kjære Kjell Pahr-Iversen, kjære alle sammen

Det er en stor ære for meg å få lov til å være med på å hedre kunstneren Kjell Pahr-Iversen i anledning av hans 80-årsdag i dag. Hadde bursdagsbarnet vært født to dager senere, ville jeg også takket ja til invitasjonen med glede, og i det skjulte tatt meg den frihet å feire min egen bursdag i dette praktfulle konserthus. Noen av oss som er født julaften eller tett på julaften er ofte gjennom tiden blitt snytt for gaver, fordi familie og venner slår jul og bursdag sammen. Med det kunstneriske innholdet i kveld er jeg helt sikker på at hverken Pahr-Iversen eller publikum vil bli skuffet.

Et omfattende program er kuratert til denne spesielle kvelden, for å hedre kunstneren – i annonseringen loves rett og slett en festforestilling.

Vi skal – kjære publikum – være vitner til urfremføringer av helt nye verk som er tilegnet Kjell Pahr-Iversen. Lyrikeren Helge Torvund har skrevet diktet Portane opnar seg. Det er et dikt i fire deler. Torvund sier om verket og dets relasjon til Pahr-Iversen, at det er “… basert på mine samtaler med kunstneren og inntrykk av hans kunst gjennom mange år. Dikta danner opninga på mi neste bok som kjem i februar. Dikta er ei hylling til det kunst opnar for!”

Vi skal også oppleve en ny konsert for fiolin og strykere av Ståle Kleiberg. Den har tittelen Portene åpner seg. Tross min forholdsvis dårlige norske uttale av titlene til Torvunds og Kleibergs verker, så vil dere skarpsindige publikummere ha oppdaget at verkene har samme tittel, men det ene på nynorsk og det andre på bokmål.

Vi skal høre Kleibergs verk spilt av orkesteret Mainzer Virtousi med musikere fra Norwegian Youth Chamber Music Festival. Solisten er Laurens Weinhold og dirigenten Jean-Pierre Wallez.

Et par ord om Norwegian Youth Chamber Music Festival, som ble arrangert for første gang i 2007. Festivalen benytter seg av nye formidlingsformer, og kombinerer ulike kunstarter. Å formidle norsk samtidsmusikk i samarbeid med internasjonale renommerte utøvere er et viktig mål for festivalen og flere urfremføringer har funnet sted på Pahr-Iversens atelier. Kunstneren har vært en stor støttespiller for festivalen og er en inspirasjon for festivalens utøvere. I hans atelier har Norwegian Youth Chamber Music Festival hatt noen av sine beste arrangementer, forteller de sentralt involverte meg.

Samarbeidet med festivalen og Ståle Kleiberg startet i 2012, da Norwegian Youth Chamber Music Festival bestilte en strykekvartett hos Kleiberg. Om prosjektet sier komponisten:

“For fem år siden så min Strykevartett nr 2. dagens lys. Verket ble urfremført på en konsert i Kjell Pahr-Iversens atelier, og det var inspirert av vår felles interesse for metamorfosen som formende prinsipp, i naturen så vel som i kunsten. Vekst og forvandling er ett av grunntemaene i Kjells kunst. Det kommer til uttrykk i herbariebildene, men også i tidlige verk som H.C. Andersens inntog i himmelen. Jeg deler i stor grad Kjells fascinasjon for den danske dikters univers, hvor alt kan forvandles til noe annet. Det er fantastisk eventyrlig, men kan aldri reduseres til å bare være eventyr, og metamorfosen kan være realistisk nok, som for eksempel når en grim elling forvandles til en smukk svane. Metamorfosen er altså både konkret til stede i naturen, samtidig som den har et stort metaforisk potensial.”

Ståle Kleiberg. Foto: Marthe Amanda Vannebo

I 2016 spurte festivalen om Kleiberg kunne tenke seg å skrive en fiolinkonsert for Pahr-Iversens 80 årsdag og dette verket ser dagens lys i kveld. Fiolinkonsert nr 2 er inspirert av Kjells bilder. Kleiberg

forklarer:

“Fiolinkonsert nr 2. er også inspirert av Kjells bilder. Første sats er inspirert av ikonserien. Andre sats er inspirert av bildene som bærer tittelen Don Quijotes armé, og siste sats har tittelen Portene åpner seg, som også er verkets hovedtittel. Kjells billedtitler er rike på konnotasjoner, og jeg opplever slående forbindelser mellom Kjells titler og bilder. De hører klart sammen, og begge deler vekker klanglige forestillinger i meg. Disse forestillingene har jeg altså forsøkt å fange og forme i en tredje kunstart.”

Kleiberg håper og tror at lytteren vil kunne ane forbindelsen Pahr-Iversen.

Historisk sett er det en del tilfeller hvor kunstnere lar seg inspirere av kolleger som arbeider med en annen kunstart. Et berømt eksempel er relasjonen mellom komponisten Arnold Schönberg og maleren Vasiij Kandinsky.

Schönberg og Kandinsky beundret hverandres verk og søkte gjensidig inspirasjon på tvers av kunstartene. Det er interessant å studere dialogen de to hadde om musikk og maleri, utviklingsforløpene deres er også forbløffende like. Et brev skrevet av den tyske kunstneren Franz Marc i 1911 viser dette: “En musikalsk begivenhet i München har gitt oss et sjokk; en kammermusikkaften med musikk av Arnold Schönberg. Publikum oppførte seg som en pøbel. Kan du forestille deg musikk som fullstendig gir avkall på tonaliteten? Jeg kom hele tiden til å tenke på Kandinskijs komposisjoner som heller ikke tillater spor av en bestemt toneart”, skriver han.

Kandinskij skriver det første brevet til Schönberg etter å ha hørt Schönbergs 2. Strykekvartett på en konsert i 1911. Den 18. november samme år skriver han at Schönberg har virkeliggjort det han selv har lengtet etter i musikken – at tonene får leve sitt eget selvstendige liv. Det er nemlig dette han forsøker å gjøre i malerisk form. Brevvekslingen utvikler seg, og i et brev datert 9. april året etter, uttrykker Kandinskij lengsel etter “musikalske tilstander” i maleriet og skriver at han misunner Schönberg, som jobber innen en kunstform som har kommet så langt. “Hvor lenge må maleriet vente? I dag kan man i det minste tillate seg å drømme om en harmonilære også her”, skriver han.

Under Festspillene i Bergen i år hadde vi satt festspillkunstneren Jan Groth sammen med fiolinisten og komponisten Peter Sheppard Skærved. De to utviklet et nært kunstnerisk vennskap, og Skærved skapte helt nye klagens bilder midt i utstillingen i Kunsthallen.

Der finnes vel knapt en kunstner som ikke på et eller annet tidspunkt i livet har vært nysgjerrig på bevegelser innenfor andre kunstformer. Det er så sannelig også tilfelle med kveldens kunstnere. Det er ganske enkelt veldig interessant å oppleve den helt spesielle synergi med tiltrekning og frastøtning i samarbeidet med kunstnere fra forskjellige kunstarter. I beste fall kan vi følge den skapende prosess og se forandringen og utviklingen hos begge, i tilfellet Kleiberg og Pahr-Iversen forstår vi at metamorfosen har vært formgivende prinsipp.

Nå skal vi snart la den klingende musikk komme til. Norwegian Youth Chamber Music Festival har engasjert egne musikere fra Stavanger og fra det profesjonelle tyske kammerorkesteret Mainzer Virtuosi.

Franske Jean-Pierre Wallez er kveldens dirigent. Han er født i Frankrike og har bl.a. vunnet Paganini konkurransen. Han har turnert med de største orkestrene i hele verden.

Kveldens solist Laurens Weinhold kommer fra Stavanger og ble nylig magister artium ved Universität für Musik und darstellende Kunst i Wien. Han har vunnet flere konkurranser og spiller konserter i inn- og utland. Han er stipendiat fra det internasjonale akademiet i Liechtenstein.

Jeg ønsker velkommen til en urfremføring til ære for Kjell Pahr-Iversen.

© Anders Beyer 2017

Talen blev holdt den 22. desember 2017 i Stavanger Konserthus.