Books

For skolen og for livet


Om korsang, dannelse og læreprocesser

Festskrift 75 år
Sangskolen på Sankt Annæ Gymnasium

Redaktion: Arne Berg, Mogens Halken, Povl Markussen og Henrik Palsmar

Indeholder CD med Københavns Drengekor, Sankt Annæ Pigekor og Sankt Annæ Gymnasiekor

Udgivet af Danmarks Pædagogiske Unversitetsforlag 2004

Artikler af Jens Kramer Mikkelsen, Povl Markussen, Johannes Nymark, Henrik Palsmar, Bodil Christensen, Ib Lucas, Rasmus Møller, Thorkild Ruby, Frede V. Nielsen, Anders Beyer, John Høybye, Mogens Halken, Maj-Britt Kramer, Søren Bojer Nielsen, Claus Levinsen.

Læs Anders Beyers artikel De små synger. Et portræt af tre danske komponister og deres musik til Sangskolen.