Books

Hundrede år og det halve kongerige


Et festskrift for Danmark og Norge i hundrede år

Kunstværk gengivet på forsiden: ”Sølvsjø” af Øivind Nygård. Nysølv. H. 70cm. ”Sølvsjø” er en skulptur der er støbt over en konstrueret model af en dyb skov eller fjeldsø, hvor vandets form fremstår i ‘frossen’ tilstand og således viser søbundens negative aftryk i vandmassen. Vandet er på dennne måde trukket op af sit hul og viser sig i sin monumentalitet og fulde figur. Noget der ellers altid er skjult under søernes blanke overflade.

Som det ses, gemmer søbunden ikke kun på naturforekomster, noget støbematerialet nysølv også er med til at understrege.

Skulpturen er indkøbt af Statens Kunstfond, og placeret på Schæffergården, som ejes af Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde.

Øivind Nygård

“Hundrede år og det halve kongerige. Et festskrift for Norge og Danmark i 100 år” er en samling essays, korte statements og hilsener fra nordmænd, danskere, og andet godtfolk, som har noget på hjerte i forhold til de to lande. Med ydre anledning i markeringen af hundredåret for den norsksvenske unionsopløsning, bringer denne bog en mangfoldighed af temaer fra hverdagslivet, æstetikken, filosofien og politikken.

Bogen er planlagt som en del af de kunstneriske bidrag, der tilsammen former indholdet i en festaften på Det Kgl. Teater den 7. november 2005, hvor historien om de hundrede år fortælles fra scenen. Bogen lever sit eget liv, og den akkompagnerer en festaftens levende musik, dans, fortælling, ballet, scenekunst. Med teksterne, de to sprog, billederne, de aforistiske hilsener fra nær og fjern skabes et rum, hvor de hundrede år sættes i mental bevægelse: som erindring, som en iscenesættelse af vores liv, og for håbentlig længe efter, som stimulerende irritation og især som en nyvurdering af os selv, vores omgivelser og livsbetingelser.

På den måde bliver festforestillingen og bogen ikke en række spor efter en tabt tid, men snarere en række udtryk fra kunstnere, som bøjer sig ned over det fortidige for derved at blive i stand til at bekende sig til nutiden. Det sker på vidt forskellige måder, hvor de norsk-danske relationer ses gennem litteraturen, billedkunsten, sproget, gastronomien, musikken, scenekunsten og vores fælles historie. De forskellige bidrag danner ikke et helhedsbillede, til gengæld bringes forskellige historier i samme rum, hvor spændingen mellem erfaring og teori, mellem det personlige og det almene, skaber en særlig dynamik.

Hundrede år og det halve kongerige
Et festskrift for Danmark og Norge i hundrede år

Udgivet som en del af Kgl. norsk ambassade
og Fondet for Dansk-Norsk Samarbejdes festaften
Hundrede år og det halve kongerige
Det Kgl. Teater 7. november 2005

Udgivet af forlaget Aschehoug

Redaktion
Anders Beyer & Louise Beck

Redaktionskomité
Per Ivar Vaagland, Karen Vig, Sigvald Hauge,
Louise Beck, Anders Beyer

Grafisk design
Mark Bedford & Marianne Lumholdt

Tryk
Center Tryk A/S
ISBN
87-11-11854-7

Bidrag af: Tor Bomann-Larsen, Benny Andersen, Tor Åge Bringsværd, Per Kirkeby, Jørn Lund, Roger Pihl, Else Marie Bukdahl, Brandon LaBelle, Rasmus Dahlberg, Rasmus Kjærbye Petersen, Mads Gamdrup, Simon Steen-Andersen, Anders Beyer, Bjørn Kruse, Monna Dithmer, Lars Saabye Christensen, Erik Skyum-Nielsen.

Læs Anders Beyers artikel ”På kant med den gode smag. Interview med komponisterne Cecilie Ore og Pelle Gudmundsen-Holmgreen”