CV

CV Anders Beyer


Uddannelse

Cand.phil. i musikvidenskab fra Københavns Universitet (1985).

Kunstnerisk og administrativ ledelse

Medlem af Det Unge Tonekunstnerskelskabs bestyrelse (1985-89), kunstnerisk og administrativ leder fra 1985-87.

Medlem af ISCM Verdensmusikdagenes præsidium (1991-96), herunder arbejde i internationale juryer.

Medlem af den kunstneriske komité for NUMUS Festivalen i Århus (1996-98).

På opdrag af Nordisk Ministerråd kunstnerisk og administrativ ansvarlig for planlægning og gennemførelse af den nordisk-irske ny musikfestival Up North! i Dublin (2002), udformet som et samarbejde med nordiske og irske kulturinstitutioner.

Ansvarlig for Nordisk Ministerråds kulturelle satsningsområde Norden-Balkan-Culture-Switch i Vestbalkan (2003-2005).

Kunstnerisk og administrativ leder af Norges 100-årsmarkering på Det. Kgl. Teater i København 7. nov. 2005. I den forbindelse medredaktør på festskriftet “Hundrede år og det halve kongerige. Et festskrift for Norge og Danmark i 100 år” (Aschehoughs forlag). 

Ensemblechef for Athelas Sinfonietta Copenhagen (2006-2012).

Medstifter af INTEGRA (et EU-projekt med ny teknologi, der samler europæiske ensembler, komponister og forskningscentre) – www.integralive.org (2007).

Medstifter af Re:New Music (et EU-støttet musikprojekt, som har til formål at skabe mobilitet i Europa mellem skabere og udøvere) (2007).

Direktør for Copenhagen Opera Festival (2009-2012).

Festivalchef for Athelas New Music Festival (2009-2012).

Bestyrelsesmedlem i Østre Gasværk Teater (2012-2016).

Bestyrelsesmedlem af Vest-Norges Brüsselkontor (2012-2015).

Direktør for Festspillene i Bergen (2012-2021).

Jurymedlem af Applaus, et publikumudviklingsprojekt med etablering af nye læringsprocesser og vedvarende relationer til nye målgrupper inden for scenekunstfeltet i Danmark (2019).

Jurymedlem af Design Effectiveness Awards, Design Business Association, London (2019).

Medlem af komiteen for The International Ibsen Award, Oslo (2019-2021).

Forskning/formidling

Ekstern lektor ved Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet (1986-1992).

Ansvarshavende redaktør af Dansk Musik Tidsskrift (1989-2007).

Redaktør af Nordisk Ministerråds engelske tidsskrift Nordic Sounds (1993-2006).

Gæsteforelæser ved Juilliard School of Music, New York (1990)

Foredrag om nordisk kultur på universiteter i bl.a. USA, Korea, Rusland, England, Sverige, Norge, Irland, Finland, Island, Kina, Mexico.

Musikkritiker og -redaktør ved Dagbladet Information (1995-2004).

Skribent på den Store Danske Encyklopædi (1996-2000).

Konsulent og skribent for The New Grove Dictionary of Music and Musicians (2000).

Skribent på MGG (Die Musik in Geschichte und Gegenwart) (2000-2002).

Kunstnerisk rådgiver for Bergen Festspillene (2006-2008).

Medlem af Statens Kunstråds udvalg “Visioner og succeskriterier” for dansk kulturliv (2009).

Professor II, Fakultet for Kunst, Musikk og Design, Universitet i Bergen (2020-2021).

Bogudgivelser (udvalg)

The Music of Per Nørgård. Fourteen interpretative Essays (Scolar Press 1996).

Musik i Norden (Musikaliska akademien 1998).

Musikken har ordet (Gads Forlag 1993).

Texte zur Musik 1991-1998, Band 14. “Jeden Tag wird Neues entdeckt”. Conversation with Karlheinz Stockhausen (Stockhausen Verlag).

The Voice of Music. Conversations with composers of our time (Ashgate Publishing 2001).

For skolen og for livet. Om korsang, dannelse og læreprocesser. Festskrift 75 år. Sangskolen på Sankt Annæ Gymnasium. (DPU’s Forlag 2004).

Hundrede år og det halve kongerige. Et festskrift for Norge og Danmark i 100 år. (Aschehoughs forlag 2005).

100 års utakt. Red.: Geir Johnson. (Norsk komponistforening 2017).

Artikler om især centraleuropæisk og nordisk klassisk musik i internationale tidsskrifter.

Siden 2012 en række kronikker og essays i bl.a. Klassekampen, Politiken, Aftenposten og Bergens Tidende.